Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Slanec

Obec Slanec ǀ okres Košice – okolie ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstaraných bolo šesť druhov kompostérov s objemom 341 l (23 ks), 430 l (79 ks), 666 l (80 ks), 801 l (106 ks), 1 008 l (356 ks) a 1 173 l (112 ks).  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 83-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť