Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou

Obec Jablonov nad Turňou ǀ okres Rožňava ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Projekt ukončený v apríli 2019 bol zameraný na podporu využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, a to investíciou do odpadového hospodárstva. Hlavným predmetom predkladaného projektu bolo vybudovanie zberného dvora, obstaranie hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a  zariadení na manipuláciu s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 274-tisíc eur. Prínosom projektu je zefektívnenie odpadového hospodárstva, ktoré kvalitatívne zlepší úroveň separovaného zberu odpadov (BRO a DSO) v  obci za účelom ochrany kvality životného prostredia a kvality života obyvateľov obce. Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov a množstvo vytriedeného KO dosiahne cieľovú hodnotu 90 t/rok.

Fotogaléria

Vytlačiť