Zberný dvor v obci Hrabušice

Zberný dvor v obci Hrabušice

Obec Hrabušice ǀ okres Spišská Nová Ves ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia (traktor, traktorový príves, čelný nakladač k traktoru, drvič odpadu, kontajnery s integrovanými vekami, kontajnery s otvoreným vekom na hever, otvorené kontajnery a zberné nádoby na biologický odpad). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 359-tisíc eur. Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity pre triedenie KO a zvýšenie množstva vytriedených zložiek KO (63,3 t/rok). Environmentálnym prínosom projektu je zníženie znečistenia prírodného prostredia na dotknutom území a eliminácia tvorby nelegálnych skládok. Sociálno-ekonomickým prínosom projektu je očakávaná úspora nákladov pre obyvateľov obce spojená s likvidáciou odpadov.

Fotogaléria

Vytlačiť