Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

 • 31.03.2020 15:56

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 945 záhradných kompostérov s objemom 1...

Podpora kompostovania v obci Víťaz

Podpora kompostovania v obci Víťaz

 • 05.03.2020 15:41

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

 • 16.01.2020 10:36

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 16.01.2020 10:33

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

 • 16.01.2020 10:23

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak

Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak

 • 22.10.2019 11:07

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

 • 01.10.2019 15:59

Spoločnosť Schüle Slovakia, s. r. o. je producentom kovov a kovových výrobkov pre automobilový a pneumatický priemysel. Pri tlakovom odlievaní hliníka a jeho spracovaní dochádza k...

Podpora kompostovania v obci Široké

Podpora kompostovania v obci Široké

 • 10.12.2019 12:26

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

 • 03.12.2020 15:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostovanie v mikroregióne Minčol

Kompostovanie v mikroregióne Minčol

 • 22.10.2019 11:13

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 527 ks záhradných kompostérov s...

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

 • 09.07.2020 13:19

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zintenzívnenie zberu a miery zhodnocovania BRO prostredníctvom obstarania strojno-technologického vybavenia ZD. Na projekt boli TSM Prešov , a. s....

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Rožkovany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Rožkovany

 • 10.12.2019 10:27

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

 • 05.03.2020 15:35

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

 • 06.03.2020 14:23

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

 • 05.03.2020 14:21

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sačurov

Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sačurov

 • 16.01.2020 10:54

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

 • 31.03.2020 15:33

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 380 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

 • 03.09.2019 16:51

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

 • 14.08.2019 14:19

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia a dopravných prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa zvýšila úroveň recyklácie...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

 • 04.09.2019 09:29

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...