Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Obec Jastrabie nad Topľou ǀ okres Vranov nad Topľou ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecnej kompostárne a nákup technologického vybavenia na zber, manipuláciu, spracovanie a zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 181-tisíc eur. Prínosom projektu je zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (100t/rok), intenzifikácia zberu BRKO a zníženie zmesového KO v obci. Kompostáreň slúži na kompostovanie, krátkodobé uskladnenie a úpravu surovín na kompostovanie. Vyprodukovaný kompost je používaný obcou na hnojenie verejnej zelene, čím obec usporí finančné prostriedky za nákup hnojív. Prípadný prebytok obec ponúka obyvateľom na hnojenie záhrad.

Fotogaléria

Vytlačiť