Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

Obec Bystré ǀ okres Vranov nad Topľou ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 88-tisíc eur. Obstarané boli tri druhy kompostérov s objemom 800 l (80 ks), 1 050 l (153 ks) a 1 500 l (332 ks). Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť