Kompostovanie v mikroregióne Minčol

Kompostovanie v mikroregióne Minčol

Združenie obcí v mikroregióne Minčol ǀ okres Stará Ľubovňa ǀ Prešovský samosprávny kraj

 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 527 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov desiatich obcí mikroregiónu Minčol (Plaveč, Hromoš, Pusté Pole, Ruská Voľa, Šarišské Jastrabie, Plavnica, Čirč, Kyjov, Vislanka, Ďurková). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 141-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť