Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Mesto Levoča ǀ okres Levoča ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Prínosom projektu ukončeného v apríli 2018 bolo zavedenie efektívneho triedenia odpadov obstaraním nevyhnutného technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 508-tisíc eur. Investícia bola zameraná na stavebné úpravy, obstaranie zberovej a manipulačnej techniky a zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Fotogaléria

Vytlačiť