Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

Obec Liptovská Teplička ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 524 ks záhradných kompostérov s objemom 1 000 l a 1 050 l do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 84-tisíc eur. Projekt prispel k eliminácii negatívnych javov ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, či ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami začlenenými do projektu bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť