Obecná kompostáreň pre obec Kendice

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

Obec Kendice ǀ okres Prešov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie BRKO (100t/rok) prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia a vybudovania malej kompostárne v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 146-tisíc eur. Projekt prispel  k napĺňaniu potrieb obce v oblasti  odpadového  hospodárstva a k eliminácii negatívnych javov spojených so spaľovaním BRO a tvorbou nelegálnych skládok. Realizáciou projektu sa znížilo množstvo bežného zmesového KO a náklady obce a jej obyvateľov spojené s likvidáciou KO.

Fotogaléria

Vytlačiť