Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora ǀ okres Prešov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli  2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 380 ks záhradných kompostérov s objemom 1 008 l do domácností obyvateľov dvanástich obcí združenia Čierna hora v okrese Prešov (Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Ľubovec, Miklušovce, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Žipov). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 184-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť