Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Združenie obcí EKOTORYSA ǀ okres Prešov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 945 záhradných kompostérov s objemom 1 008 l do domácností obyvateľov devätnástich obcí združenia Ekotorysa v okrese Prešov (Bretejovce, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, Haniska, Kendice, Kokošovce, Lemešany, Petrovany, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Terňa, Tulčík, Varhaňovce, Vyšná Šebastová, Záborské). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 100-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť