Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

Obec Raslavice ǀ okres Bardejov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstaraných bolo šesť druhov kompostérov s objemom 340 l (45 ks), 430 l (165 ks), 665 l (139 ks), 800 l (201 ks), 1 000 l (343 ks) a 1 170 l (151 ks).  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 107-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť