Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka ǀ okres Vranov nad Topľou ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstaraných bolo šesť druhov kompostérov s objemom 340 l (68 ks), 400 l (101 ks), 600 l (190 ks), 800 l (172 ks), 1 000 l (402 ks) a 1 170 l (145 ks).  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 111-tisíc eur. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

Vytlačiť