Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie ǀ okres Levoča ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Projektom ukončeným v septembri 2018 bola vyriešená komplexná protipovodňová ochrana obyvateľov mesta Spišské Podhradie po oboch stranách toku potoka Margecianka (rkm 5,000 – 5,435). Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 285-tisíc eur. Predmetnou protipovodňovou úpravou bol upravený prietokový profil koryta Margecianky tak, aby bezpečne previedol návrhový prietok Q100 = 53 m3/s ročnej vody bez vybreženia z koryta potoka.

Fotogaléria

Vytlačiť