Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

Obec Tvarožná ǀ okres Kežmarok ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola úprava koryta potoka v obci Tvarožná v celkovej dĺžke viac ako 118 m. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 151-tisíc eur. Rekonštrukcia poškodeného úseku sa realizovala z dôvodu stabilizácie koryta v centre obce a zabezpečenia stability už vybudovaných a opravených častí koryta, ktoré boli predmetom predchádzajúcich opráv v rokoch 2009 - 2011. Na základe realizácie diela bola vyriešená regulácia miestneho potoka, čím sa zabezpečila dostatočná ochrana obyvateľov obce a ich majetku pred prívalovými dažďami a lokálnymi povodňami. Potok sa reguláciou nenapriamil, kopíruje meandre toku, čím sa znížila jeho odtoková rýchlosť. Úpravou toku bol splnený primárny cieľ projektu a to vytvorenie účinných preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku záplav a zníženie ich ničivých účinkov v obci.

Fotogaléria

Vytlačiť