Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

Mesto Bardejov ǀ okres Bardejov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zníženie množstva KO, prostredníctvom výstavby kompostárne v areáli bývalej skládky odpadov Lukavica na k. ú, Komárov. Predmetom projektu bol aj nákup vybavenia a technických zariadení potrebných na ekologické spracovanie BRO. Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 2,6 milióna eur. Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov mesta a eliminácia vzniku čiernych skládok v meste a jeho okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť