Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kvakovce

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kvakovce

 • 28.09.2021 14:23

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

 • 26.05.2021 14:25

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 945 záhradných kompostérov s objemom 1...

Podpora kompostovania v obci Víťaz

Podpora kompostovania v obci Víťaz

 • 26.05.2021 14:26

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak

Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak

 • 27.05.2021 14:44

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš

 • 26.05.2021 14:28

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 • 27.05.2021 14:44

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Raslavice

 • 27.05.2021 14:44

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

 • 27.05.2021 14:46

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

 • 26.05.2021 14:30

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zníženie množstva KO, prostredníctvom výstavby...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Giraltovce

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Giraltovce

 • 18.03.2022 13:30

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území mesta Giraltovce.

Podpora kompostovania v obci Široké

Podpora kompostovania v obci Široké

 • 27.05.2021 14:45

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostovanie v mikroregióne Minčol

Kompostovanie v mikroregióne Minčol

 • 27.05.2021 14:46

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 527 ks záhradných kompostérov s...

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o.

 • 27.05.2021 14:45

Spoločnosť Schüle Slovakia, s. r. o. je producentom kovov a kovových výrobkov pre automobilový a pneumatický priemysel. Pri tlakovom odlievaní hliníka a jeho spracovaní dochádza k...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľký Šariš

 • 27.05.2021 14:48

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Rožkovany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Rožkovany

 • 27.05.2021 14:47

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

 • 27.05.2021 14:49

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 380 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

 • 27.05.2021 14:49

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

 • 27.05.2021 14:48

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe...

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu – technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

 • 27.05.2021 14:47

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zintenzívnenie zberu a miery zhodnocovania BRO prostredníctvom obstarania strojno-technologického vybavenia ZD. Na projekt boli TSM Prešov , a. s....

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

 • 27.05.2021 14:50

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sačurov

Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sačurov

 • 27.05.2021 14:49

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

 • 27.05.2021 14:50

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia a dopravných prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa zvýšila úroveň recyklácie...

Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou

Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou

 • 27.05.2021 14:52

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

 • 27.05.2021 14:51

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Nákup kompostérov v obci Spišská Teplica

Nákup kompostérov v obci Spišská Teplica

 • 27.05.2021 14:52

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...