Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa

  • 28.04.2023 10:41

Cieľom bolo vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody v okolí základnej školy v podobe 4 dažďových záhrad, vybudovanie zberného systému na zadržiavanie...