Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Mesto Poprad ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

Zrealizovaním projektu v júli 2018 sa zvýšila kapacita zberu BRO v meste, a to prostredníctvom nákupu technologického vybavenia, dopravných prostriedkov (traktor s čelným nakladačom, štiepkovač konárov s hydraulickou rukou, zberové vozidlo s rotačným lisovaním, umývačka nádob, váha) a zberných nádob na BRO s objemom 240 l (3 050 ks). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 727-tisíc eur. Prínosom projektu je celkové zvýšenie kapacity pre triedenie KO na území mesta o 1 150 t ročne, zároveň o rovnaké množstvo vzrastie množstvo vytriedeného KO.

Fotogaléria

Vytlačiť