Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

Obec Mengusovce ǀ okres Poprad ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

V apríli 2018 obec dobudovala zberné miesto na uskladnenie a triedenie vybraných druhov odpadov. V rámci projektu s COV takmer 100-tisíc eur bola zakúpená aj technika pre efektívnu manipuláciu s odpadom. V súčasnosti je vytriedený odpad na zbernom mieste uskladňovaný a následne prepravovaný do zariadenia na jeho ďalšie spracovanie a zhodnotenie. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre triedenie KO z 0 t na 120 t ročne a vytvorili sa predpoklady pre zvýšenie množstva vytriedeného KO zo súčasných 12,69 t/rok na 120 t/rok.  

Fotogaléria

Vytlačiť