Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

Mesto Giraltovce ǀ okres Svidník ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie zhodnocovania BRKO v meste Giraltovce prostredníctvom výstavby kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia (traktor s vlečkou, čelný nakladač, mostová váha, štiepkovač, multifunkčné vozidlo na zvoz odpadu, traktor s prívesom na veľkoobjemový kontajner, veľkoobjemové kontajnery, zberové nádoby na BRO s objemom 120 l a 240 l). Na projekt boli mestu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 460-tisíc eur. Kompostáreň bola vybudovaná na mestskom pozemku v katastrálnom území obce Lužany pri Topli. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre zhodnocovanie odpadov (800 t/rok) a maximálne množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov za rok môže dosiahnuť úroveň 650 t. Prínosom projektu je zníženie environmentálnej záťaže na životné prostredie.

Fotogaléria

Vytlačiť