Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Obec Fričovce ǀ okres Prešov  ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

V októbri 2018 obec Fričovce ukončila výstavbu 3 zberných miest v intraviláne obce. V rámci projektu obec zrealizovala aj nákup modernej inovatívnej technológie určenej pre zber a mechanickú úpravu BRKO. Zakúpená nová profesionálna technológia  slúži obci na skvalitnenie systému novozavedeného zberu BRKO, išlo konkrétne o obstaranie traktora s čelným nakladačom, prívesom/návesom a hydraulickou rukou, ďalej drviča dreva s benzínovým motorom a automobilových mostných váh. Obec nakúpila taktiež plastové vrecia, ktoré sa budú poskytované výlučne do domácnosti jej obyvateľov. Vrecia a zberné nádoby  slúžia občanom na uskladnenie biologického odpadu zo záhrad. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 189-tisíc eur.

Fotogaléria

Vytlačiť