Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

SLUŽBA, mestský podnik Stropkov ǀ okres Stropkov ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Predmetom projektu ukončeného  v septembri 2018 bola výstavba kompostárne pre mesto Stropkov v katastrálnom území obce Chotča (areál skládky TKO). Súčasťou projektu bol aj nákup strojno-technologického vybavenia (traktor s prívesom, teleskopický nakladač, ramenový nosič, zberové vozidlo s rotačným lisovaním BRO, miešací voz s hydraulickou rukou, prekopávač kompostu, štiepkovač), zberných nádob (240 l/350 ks)  a veľkoobjemového kontajneru (7 m3) na zber a zhodnocovanie BRO.  Na projekt boli mestskému podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 885-tisíc eur. Realizáciou projektu bola vytvorená kapacita (1 900 t/rok) pre efektívne zhodnocovanie zvýšených množstiev BRKO v meste. Očakávané množstvo zhodnotených BRKO dosiahne úroveň 1 350 t/rok. Prínosom projektu je zníženie množstva zmesového KO určeného v minulosti na skládkovanie, produkcia kvalitného kompostu a zníženie zaťaženia životného prostredia v meste a jeho okolí.

Fotogaléria

Vytlačiť