Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

Obec Kvakovce ǀ okres Vranov nad Topľou ǀ Prešovský samosprávny kraj

 

 

Obec s rozlohou 3 374 ha je situovaná  v južnej časti Ondavskej vrchoviny (200 m n. m.). V obci žije približne 450 obyvateľov. Účelom projektu, ktorý bol ukončený v auguste 2018, bolo rozšírenie separovaného zberu v celom katastrálnom území obce (nielen v intraviláne), keďže do k. ú. obce patrí aj rozsiahla rekreačná oblasť a záhradkárska kolónia. Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity triedeného zberu KO, zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a taktiež zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia. V rámci projektu bol zabezpečený nákup techniky a zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO vznikajúcich na záujmovom území obce. Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov ako aj množstvo vytriedeného KO, ktorý bude vytriedený na jednotlivé zložky počas jedného kalendárneho roka je 180,2 t. Na tento projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 305-tisíc eur.

Fotogaléria

Vytlačiť