Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

  • 13.08.2019 07:42

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Výzvu...

Dodatok č. 1 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 1 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

  • 22.05.2019 10:36

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje...