Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Výzvu...

Dodatok č. 1 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 1 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje...