Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej ako „SO OP KŽP“) vyhlasuje Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov na obdobie 01/2020-12/2020 v oblasti:

1)       výkon kontroly verejného obstarávania v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

2)       posudzovanie konsolidovaných finančných analýz predložených prijímateľminenávratného finančného príspevku v rámci projektov Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

3)       poradenstvo a podpora v oblasti napĺňania komunikačnej stratégie Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

4)       kalkulant rozpočtár v rámci projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

Dodatok č. 2 k Výzve č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov je platný do termínu 31.12.2020.

Prílohy

    Fotogaléria

    Vytlačiť