2. ročník Zeleného Merkúra vyhlásený

2. ročník Zeleného Merkúra vyhlásený

Banskobystrická regionálna komora SOPK vyhlasuje v spolupráci s partnermi Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) 2. ročník súťaže ZELENÝ MERKÚR, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Vyhlasuje sa raz za dva roky.

Súťaž je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami. Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.


Nominácia do súťaže je bezplatná. Uzávierka prihlášok je stanovená na 31. 1. 2020.  Zaslané prihlášky bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Slovenskej agentúry pre životné prostredie, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční na prelome mesiacov február – marec 2020. Víťazi budú mať možnosť prezentovať ocenené aktivity na vybraných podujatiach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a vo vybraných printových médiách. Súčasne budú ocenené aktivity prezentované na webových stránkach vyhlasovateľa súťaže - Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a partnerov súťaže - SAŽP a BBSK.

Propozície súťaže a prihlášku súťaže nájdete v prílohe.

Ilustračné foto: Víťazi súťaže Zelený Merkúr 2018 (Foto: Archív SAŽP)

 

Vytlačiť