Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mobilitu

Ako efektívne plánovať a realizovať udržateľnú mobilitu

Budujme mestá pre ľudí, nie pre autá

 

Mesto predstavuje neustály pohyb, ktorý zvyšuje čoraz väčší dopyt po osobnej, nákladnej a hromadnej doprave. Doprava umožňuje rozvoj ekonomiky a zohráva dôležitú úlohu pri formovaní životného štýlu. Súčasný dopravný model má však aj svoju odvrátenú stránku. Vo významnej miere negatívne ovplyvňuje životné prostredie a ľudské zdravie. V doprave vzniká takmer 30 percent všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ, pričom cestná doprava sa na nich podieľa 72%. Je naše individuálne cestovanie skutočne nevyhnutné? Je skutočne nevyhnutné budovať veľké parkoviská v centrách našich miest? Zmeňme svoje návyky a plánujme rozvoj miest v prospech udržateľnej mobility. Prispejeme tak nielen ku skvalitneniu ovzdušia, ale aj k zvyšovaniu kvality nášho života a zdravia.

Príručka bola spracovaná v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Viac o projekte: www.populair.sk

Vytlačiť