Ako na kúrenie v domácnostiach trochu inak?

Ako na kúrenie v domácnostiach trochu inak?

S nástupom chladného obdobia sa  rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia, pričom jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. V domácnostiach sú často prevádzkované kotly s manuálnym prikladaním, v ktorých možno spáliť čokoľvek  a v ktorých ľudský faktor zásadne ovplyvňuje kvalitu spaľovania, čo môže viesť k vyšším emisiám do ovzdušia. Odpovede na otázku Ako kúriť trochu inak? nájdete prostredníctvom videí, ktoré sprostredkúvajú informácie o tom, ako si zabezpečiť teplo doma pri minimálnych finančných nákladoch a s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.

Vytlačiť