Ako pripraviť a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

Ako pripraviť a realizovať strategické plány udržateľnej mobility?

Odpoveď na túto otázku vám sprostredkujú 18. septembra 2020 odborníci na udržateľnú mobilitu počas workshopu, ktorý sa uskutoční na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja od 10.00 hod. Organizátori z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia chcú  zástupcom samospráv a odbornej verejnosti priblížiť problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvoria priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých patrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia. Viac informácií nájdete v programe, ktorého súčasťou je aj prihlasovací formulár, a pozvánke na workshop. Zaregistrovať sa na podujatie je možné do 10. septembra.

Vytlačiť