Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018 pre KALVÁRSKY FOND

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018 pre KALVÁRSKY FOND

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo dnes (16. 10. 2018) v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 občianskemu združeniu KALVÁRSKY FOND za projekt Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnica. Cenu odovzdal štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla. Odborná komisia udelila Cenu Slovenskej republiky za krajinu v roku 2018 „za záchranu ohrozeného unikátneho krajinného komplexu dobrovoľníckou prácou s uplatnením špecifických manažérskych postupov“.

Cieľom projektu boli záchrana a obnova architektonických pamiatok barokového sakrálneho komplexu, ako i zabezpečenie permanentného manažmentu údržby areálu, jeho využitia pre pôvodný liturgický účel a sprístupnenia verejnosti. Jedným z dôvodov jeho realizácie bolo zaradenie tejto krajinnej dominanty mesta z polovice 18. storočia na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta v roku 2007. Súčasťou projektu bolo zabezpečenie finančných zdrojov pre architektonicko-historické a reštaurátorské výskumy, reštaurovanie kostolov, 17 kaplniek a množstva sôch a fresiek. Do procesu obnovy kalvárie bola od začiatku zapájaná verejnosť, dobrovoľníci a darcovia, napr. formou fundraisingu či programom adopcie kaplniek a sôch.

Do piateho ročníka ceny bolo nominovaných 12 projektov: obce Bodzianske Lúky „Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v katastri Bodzianske Lúky“, obce Dohňany „Dohňany - Vaša obec pre Váš život“, občianskeho združenia Dubova Colonorum „Tábor Dubova Colonorum“, občianskeho združenia OZ EKO ĽUDIA „Mandala šťastia a mieru na námestí Cyrila a Metoda, Krásna nad Hornádom“, mesta Holíč „Sprievodca bylinkovou záhradou“, obce Iža „Po stopách Rimanov na Dunaji, občianskeho združenia KALVÁRSKY FOND „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“, občianskeho združenia KATARÍNKA „Katarínka – dobrovoľnícka záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej“, občianskeho združenia kRAJ „Včelí kRAJ“, mesta Považská Bystrica „Kalvária – Obnova národnej kultúrnej pamiatky, Považská Bystrica“, občianskeho združenia Pre Prírodu priaznivci&verejnosť&profesionáli „Desať pre Prírodu“, obce Vavrišovo „Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálnym významom v obci Vavrišovo“.

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj tri osobitné uznania: Za významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny  mestu Holíč za projekt Sprievodca bylinkovou záhradou.  Za dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri obnove historickej pamiatky prezentujúcu historické pracovné postupy a úctu ku krajine a hodnotám občianskemu združeniu KATARÍNKA za projekt Katarínka – dobrovoľnícka záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Za zachovávanie včelárstva a podporu biodiverzity krajiny s výnimočným humánnym a sociálnym aspektom občianskemu združeniu kRAJ za projekt Včelí kRAJ.
 
Kandidáti sa na cenu prihlasovali na základe realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúcich kritériá pre posudzovanie ceny; resp. so súhlasom, mohli byť nominovaní treťou stranou. Nominované projekty posudzovala odborná komisia 21.- 22. augusta 2018 z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu. Laureát Ceny SR za krajinu zároveň získal nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2018/2019 ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika udeľuje cenu na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Piaty ročník ceny bol vyhlásený 15. marca 2018.

 

 

Vytlačiť