Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí

Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop Dáta, informácie, správy a publikácie o životném prostredí, ktorý  je naplánovaný na 29. - 30. mája v Bratislave ako sprievodné podujatie festivalu filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm 2019. Zameraný bude najmä na hodnotenie implementácie politík, stratégií, plánov a právnych predpisov, ale aj na hodnotenie environmentálnych determinantov z hľadiska zdravia. Viac informácií o workshope nájdete v pripojenej pozvánke.

Vytlačiť