Deň Zeme sme na SAŽP oslávili aj skrášlením okolia

Deň Zeme sme na SAŽP oslávili aj skrášlením okolia

Do čistenia areálu Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR sa pustili dnes (26. apríla 2019) zástupcovia oboch partnerských inštitúcií. Zamerali sa na vyzbieranie  odpadkov, vyčistenie trávnikov, strihanie drevín a postarali sa aj o vysadené kvety. Vďaka ich šikovným rukám pribudne v  areáli aj hmyzí hotel a kompostovisko. Od dnes by mala náš areál skrášľovať aj novovysadená drevina - magnólia. 

Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme naplánovali aj v našom Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Dropie, kde sa ich dnes zúčastnil aj štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla. Dnešok bol vyhradený na výrobu a osádzanie bidiel pre dravce v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky, pričom pomáhali aj dobrovoľníci z radov študentov. Ďalšie plánované aktivity zamerali v SEV Dropie na odstraňovanie nelegálnych skládok. Do brigád sa zapoja samosprávy obcí Zemianska Olča, Lipové, Bodzianske lúky, študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Strednej odbornej školy - Schola Privata GUTAIENSIS. Pomocné ruky prisľúbili aj z Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a ďalší dobrovoľníci. 

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 pravidelne 22. apríla. Iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

 

Vytlačiť