Deň Zeme v SAŽP – tradične, aj s novinkami

Deň Zeme v SAŽP – tradične, aj s novinkami

Slovenská agentúra životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme nadviaže na tradičné podujatia spred pandémie, chýbať však nebudú ani celkom nové aktivity. Väčšina z nich sa uskutoční na čerstvom vzduchu v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania v spolupráci so žiakmi, študentmi a verejnosťou.

Po dvojročnej prestávke sa priamo v Deň Zeme, 22. apríla, stretnú zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a Štátnej ochrany prírody SR aby spoločne upratali okolie svojich susediacich sídel v Banskej Bystrici. V rámci jarnej brigády s názvom Pozdrav Zemi vyčistia a upravia interiér budov aj exteriér spoločného areálu na Tajovského ulici. V ten istý deň, v piatok 22. apríla sa do jarného upratovania zapojí aj naše Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie (SEV Dropie). V rámci každoročného čistenia územia CHVÚ Ostrovné lúky pomôžu žiaci Základnej školy G. Bethlena z Nových Zámkov a študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Deň Zeme však SEV Dropie chystá aj premiérovú aktivitu s názvom Tajná výzva na podporu biodiverzity. V tomto roku si totiž pripomíname 30. výročie siete NATURA 2000. Spoločná európska iniciatíva chráni najvzácnejšie biotopy a druhy každej členskej krajiny EÚ. Zapojiť sa do výzvy môže široká verejnosť, stačí sledovať FB stránku SEV Dropie.

Deň Zeme bude počas tohto týždňa, ale aj počas nasledujúceho, dopĺňať viacero sprievodných aktivít. V SEV Dropie pôjde napríklad o terénny výskum spojený so zážitkovou exkurziou v CHVÚ Ostrovné lúky pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci aktivity s názvom Život včeličiek zase špecialisti zo SEV Dropie s deťmi z viacerých základných škôl obce Okoč a odborného učilišťa spoločne vybudujú „hávedníkové sídlisko v Okoči“ na podporu biodiverzity opeľovačov.

V sídle SAŽP v Banskej Bystrici sa zase uskutoční prvé stretnutie zamestnancov k prijatému Ekokódexu SAŽP. Kódex znamená dobrovoľný záväzok a snahu agentúry znižovať svoju ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť voči sebe, partnerom a planéte. Zamestnanci z jednotlivých odborov a pracovísk sa na stretnutí zamyslia nad tým, ako premeniť zásady z kódexu na konkrétne činy. Zostavia akčný plán pre postupné zavedenie environmentálnych princípov do svojho pracovného života a praxe. 

Počas celého apríla zároveň prebieha vzdelávacia kampaň Zatoč s odpadom s aprílovou výzvou na tému Domácnosť bez letákov. Žiaci všetkých typov škôl na Slovensku sa aj v apríli môžu zapojiť do fotografickej súťaže Envirospektrum na tému M(i)esto pre ľudí. Súťaží sa o hodnotné ceny, zrkadlovku či tablet a iné darčekové predmety. Viac informácií nájdete na www.sazp.sk, https://www.ewobox.sk/home alebo na https://dropie.sazp.sk/ .

 

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970, iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

 

 

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť