Dôležitosť mokradí a vody pripomína Svetový deň mokradí

Dôležitosť mokradí a vody pripomína Svetový deň mokradí

Za Svetový deň mokradí je vyhlásený 2. február. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy pod názvom Ramsarská konvencia. Tento rok je svetový deň venovaný téme Mokrade a voda.

Nachádzame sa v rastúcej vodnej kríze, ktorá ohrozuje ľudí a našu planétu. Používame viac vody, ako dokáže príroda doplniť a ničíme ekosystémy, od ktorých závisí voda a všetok život na zemi – MOKRADE.

Populačný rast, urbanizácia a množstvo spotreby vody vyvinuli neúnosný tlak na mokrade a vodu v nich:

• Takmer všetky globálne sladkovodné zdroje sú ohrozené a 82% svetovej populácie je vystavených vysokej miere znečistenia vody.

• 2,2 miliardy ľudí nemá bezpečnú pitnú vodu, čo predstavuje ročné ekonomické náklady vo výške 260 miliárd dolárov. 

• Voda zodpovedajúca ročnému prietoku Volgy, najdlhšej európskej rieky, sa ročne premrhá v 1,3 miliardách ton odpadovej vody, ktorá vzniká v procese spracovania potravín od farmy  až po samotnú konzumáciu.

• Nezaistená bezpečnosť dodávky vody bola v roku 2017 kľúčovým pôvodcom konfliktov v najmenej 45 krajinách.

• Na výrobu potravín pre 10 miliárd ľudí do roku 2050 je potrebných o 14% viac vody ako doposiaľ.

 

Každý deň vo svete spotrebujeme 10 miliárd ton vody:

• 70% sa používa na poľnohospodársku činnosť.

• 22% je spotrebovaných v priemyselnej výrobe.

• Spotreba vody sa za 100 rokov zvýšila šesťnásobne a stúpa o 1% ročne.

 

Tri  fakty o sladkej vode:

 • Iba 2,5% vody na Zemi predstavuje sladká voda, ktorá sa väčšinou uchováva v ľadovcoch, ľadových čiapočkách a podzemných vodonosných vrstvách.

 • Menej ako 1% sladkej vody je využiteľných.

 • V riekach a jazerách sa nachádza 0,3% povrchovej vody.

 

Prečo sú mokrade dôležité?

Morské a sladkovodné mokrade sú významnými prírodnými ekosystémami, podporujú sociálny a ekonomický rozvoj spoločnosti prostredníctvom viacerých služieb:

 

Zásobujú a poskytujú čistú vodu

• Mokrade zadržiavajú a poskytujú väčšinu našej pitnej vody.

• Prirodzene filtrujú znečisťujúce látky a poskytujú vodu, ktorú môžeme bezpečne piť.

 Poskytujú potravu

• Rybné hospodárstvo je najrýchlejšie rastúcim odvetvím potravinárskej výroby vo vnútrozemí. V roku 2018 vyprodukoval rybársky priemysel 12 miliónov ton rýb.

• Ryžové polia ročne nasýtia 3,5 miliardy ľudí.

Podporujú globálnu ekonomiku

• Mokrade, najcennejší ekosystém, poskytujú služby v hodnote 47 miliárd dolárov ročne.

• Viac ako miliarda ľudí je závislá na príjmoch z mokradí.

Podporujú biodiverzitu

• 40% svetových druhov žije a množí sa v mokradiach. V sladkovodných mokradiach sa ročne objaví okolo 200 nových druhov rýb.

• V koralových útesoch žije 25% všetkých druhov.

Ochraňujú nás

• Mokrade poskytujú ochranu pred povodňami a búrkami, pričom každý hektár mokradí absorbuje až 11356 m3 povodňovej vody.

• Mokrade sa podieľajú na regulácií klímy: rašeliniská ukladajú dvakrát toľko uhlíka ako lesy, so soľnými močiarmi, mangrovníkovými porastmi a morskými trávami, ktoré tiež absorbujú obrovské množstvá uhlíka.   

 

Päť riešení na dostatok vody pre prírodu a pre nás:

• Stop ničeniu, začnime obnovovať mokrade.

• Neprehradzujme rieky alebo nadmerne nečerpajme z vodonosných vrstiev.

• Riešme znečistenie, vyčistime zdroje sladkej vody.

• Zvyšujme schopnosť vody, múdro využívajme mokrade.

• Začleňme vodu a mokrade do rozvojových plánov a manažmentových plánov.

 

 

Zdroj: https://www.ramsar.org/

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť