Ekoinovačné Slovensko 2019 bolo v znamení digitalizácie

Ekoinovačné Slovensko 2019 bolo  v znamení digitalizácie

 

Dvojdňová konferencia Ekoinovačné Slovensko 2019 bola 5. - 6. novembra 2019 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza venovaná téme Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo. Odborníci počas nej prednášali a diskutovali o dôležitosti digitalizácie pre obehové hospodárstvo z medzinárodného, európskeho a národného hľadiska. Obehové hospodárstvo má podľa nich nielen environmentálny, ale aj ekonomický a rozvojový rozmer a v prepojení na digitalizáciu môže priniesť veľké príležitosti. Zástupcovia z OECD, Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a národnej Platformy pre obehovú ekonomiku ponúkli aj svoj pohľad na to, akoby mala byť nastavená verejná politika, aby podporovala prínosy digitálnych technológií a zároveň eliminovala riziká, ktoré môžu priniesť.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu chce envirorezort touto témou nadviazať na nedávne ministerské zasadnutie OECD, ktorému dominovala práve téma digitalizácie. ,,Na tomto podujatí, v máji tohto roku v Paríži, boli prvýkrát schválené globálne usmernenia o umelej inteligencii, ktorá môže zohrávať veľkú úlohu aj pri transformácii na obehové hospodárstvo.ʺ Zároveň uviedol, že táto téma má veľký vplyv aj na Slovensko. Akčný plán pre obehové hospodárstvo bude podľa neho prepájať priemyselné, výrobkové a spotrebiteľské politiky a napredovanie v týchto témach má podľa neho uľahčiť práve digitalizácia. Zástupkyňa OECD Eva Barteková počas konferencie uviedla, že v tejto oblasti ,,je potrebné objasniť veci, ktoré sa týkajú používania dát, vlastníctva dát, aspektov rozhrania medzi technológiami, aby konečný užívateľ bol náležite zapojený do siete a mal prístup k dátam".

Počas konferencie odzneli aj prezentácie a diskusie o financovaní inovácií pre obehové hospodárstvo, dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky, ale aj o informačných platformách pre túro oblasť a pozitívnych príkladoch z praxe. 

Ekoinovačné fórum zorganizovala po druhýkrát Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. Závery 2. ročníka konferencie, zborník príspevkov a prezentácie nájdete tu.  

Fotogaléria

Vytlačiť