Ekoinovačné Slovensko 2019 v znamení digitalizácie

Ekoinovačné Slovensko 2019 v znamení digitalizácie

Dvojdňovú konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2019 s podtitulom Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo otvorili včera (5.novembra 2019) popoludní v bratislavskom hoteli Crowne Plaza vystúpenia odborníkov na tému Dôležitosť digitalizácie pre obehové hospodárstvo z medzinárodného a európskeho hľadiska. Obehové hospodárstvo má podľa nich nielen environmentálny, ale aj ekonomický a rozvojový rozmer a v prepojení na digitalizáciu môže priniesť veľké príležitosti. Zástupcovia z OECD, Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a národnej Platformy pre obehovú ekonomiku ponúkli aj svoj pohľad na to, akoby mala byť nastavená verejná politika, aby podporovala prínosy digitálnych technológií a zároveň eliminovala riziká, ktoré môžu priniesť.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu chce envirorezort touto témou nadviazať na nedávne ministerské zasadnutie OECD, ktorému dominovala práve téma digitalizácie. ,,Na tomto podujatí, v máji tohto roku v Paríži, boli prvýkrát schválené globálne usmernenia o umelej inteligencii, ktorá môže zohrávať veľkú úlohu aj pri transformácii na obehové hospodárstvo.ʺ Zároveň uviedol, že táto téma má veľký vplyv aj na Slovensko. Akčný plán pre obehové hospodárstvo bude podľa neho prepájať priemyselné, výrobkové a spotrebiteľské politiky a napredovanie v týchto témach má podľa neho uľahčiť práve digitalizácia.

Riaditeľ SAŽP Richard Müller zdôraznil, že konferencia vytvára priestor na prezentáciu tejto témy, na výmenu skúseností a poznatkov. ,,Jej cieľom je nájsť odpovede na problémy v týchto oblastiach a hľadať ich riešenia.“

Blok úvodných prezentácií uzavrela panelová diskusia, v ktorej zástupkyňa OECD Eva Barteková uviedla, že v tejto oblasti ,,je potrebné objasniť veci, ktoré sa týkajú používania dát, vlastníctva dát, aspektov rozhrania medzi technológiami, aby konečný užívateľ bol náležite zapojený do siete a mal prístup k dátam".

Dnešný progam konferencie bude venovaný nielen vzdelávacím a finančným nástrojom pre digitalizáciu a inovácie, inováciám a spolupráci, ale aj príkladom dobrej praxe v zahraničí a u nás na Slovensku.

Ekoinovačné fórum organizuje po druhýkrát Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

Fotogaléria

Vytlačiť