EKOstrediská

EKOstrediská

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a partneri pripravujú v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 2025 množstvo programov, projektov a aktivít. Na základe informácií od členov komisie MŽP SR pre EVVO boli redakciou Enviromagazínu zmapované ťažiskové aktivity organizácií zameraných na EVVO. Keďže nemožno uviesť všetky pripravované a realizované aktivity v tejto oblasti, je zverejnená tabuľka skôr ukážkou rôznych typov a foriem podujatí pripravovaných a realizovaných v oblasti EVVO v roku 2018. Pod tabuľkou nájdete aj mapku so subjektmi poskytujúcimi EVVO na Slovensku.

 

Vytlačiť