Envirovýchovné aktivity Festivalu Zeme podporilo konečne aj slniečko

Envirovýchovné aktivity Festivalu Zeme podporilo konečne aj slniečko

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zorganizovala dnes spolu s partnerskými organizáciami Festival Zeme ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2019.  Envirovýchovné podujatie v banskobystrickom Mestskom parku bolo zamerané najmä na ochranu ovzdušia, ale najmladší festivaloví fanúšikovia sa dozvedeli aj množstvo ďalších zaujímavých a inšpirujúcich informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia.
     

Okrem iného im zástupcovia SAŽP a jednotlivých partnerských organizácií prezradili niečo o environmentálnych hrozbách súčasnosti, ako sú znečistenie ovzdušia, sucho či klimatické zmeny,  o hviezdnych sústavách, ekosystémoch, vtákoch, hmyze či rastlinách. Tí najmladší, napríklad, lovili ako rybky podberákom potravu, ktorá bola znečistená aj plastami. Zároveň si všetci mohli zasúťažiť v stavaní hmyzieho hotela, hádzaní šiškou, lezení po lanovej dráhe, či v skladaní kociek a puzzle. Za mix získaných vedomostí a za absolvovanie jednotlivých súťažných stanovíšť získali do festivalovej knižočky pečiatky, na základe ktorých si mohli zatočiť Kolesom šťastia a získať niektorú z envirocien.

Festival Zeme sa vydaril aj napriek preloženiu jeho termínu kvôli nepriazni počasia. Spolu s partnermi, ktorých logá nájdete na pripojenom plagátiku, sme presvedčení, že návrat podujatí pre najmladšiu generáciu do exteriéru má svoj zmysel a na budúci rok by sme v tom chceli pokračovať.  Atmosféra envirovýchovných podujatí v prírode má úplne iné čaro, o čom sa môžete presvedčiť i na vybraných fotografiách z festivalu, ktoré nájdete v prílohe.  

Fotogaléria

Vytlačiť