ETM 2019:Bezpečne pešo a na bicykli

ETM 2019:Bezpečne pešo a na bicykli

Slovensko opäť pozitívne zareagovalo  na Európsky týždeň mobility 2019 ( 16. – 22. september), do ktorého sa tento rok zapojilo 50 krajín s viac ako 3000 mestami. Tie prijali výzvu Prejdime sa spolu: bezpečná chôdza a bicyklovanie. Do národnej kampane, ktorú na Slovensku koordinuje už od roku 2014 rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR -  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), sa so svojimi aktivitami alebo zrealizovanými trvalými opatreniami zaregistrovalo 58 samospráv a 8 organizácií a inštitúcií

Vďaka partnerom, zaregistrovaným samosprávam, organizáciám, inštitúciám, ale aj spolupráci súkromných spoločností sa podarilo osloviť množstvo obyvateľov našich miest, aby zvážili aký typ dopravy si zvolia na cestu do práce či do školy. A či by pre nich nebolo najvýhodnejšie zo zdravotného, ale aj finančného hľadiska v neposlednom rade s ohľadom na naše životné prostredie, zvoliť ten najoptimálnejší druh dopravy a dopraviť sa do cieľa, pešo, bicyklom, autobusom, vlakom alebo ich kombináciou... V našich mestách sa mobilizovalo prostredníctvom Pešibusu, Pešivláčika, cyklojázd a rôznorodých inšpiratívnych a kreatívnych podujatí zameraných na oblasť udržateľnej dopravy.  

Odprezentovať tieto, ale aj zrealizované trvalé opatrenia majú teraz možnosť všetci zaregistrovaní do kampane ETM 2019 prostredníctvom súťaže o Cenu ETM. Prihlásiť sa do súťaže môžu do konca septembra prostredníctvom webu kampane. Samosprávy môžu súťažiť v kategóriách Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie, Originálna aktivita a zaregistrované organizácie a inštitúcie v kategórii Originálna aktivita. Národnú súťaž o Cenu ETM vyhlasujú MŽP SR a SAŽP, aby motivovali   samosprávy na podporu udržateľnej mestskej mobility a vytvorili priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku.

Vytlačiť