Finalizujeme návrh systému a pripravujeme sa na pilotovanie certifikácie poskytovateľov EVVO na Slovensku

Finalizujeme návrh systému a pripravujeme sa na pilotovanie certifikácie poskytovateľov EVVO na Slovensku

Naša pracovná skupina, ktorú tvoria zástupcovia rezortných, mimovládnych organizácií a samospráv sa stretla, aby sfinalizovala návrh systému certifikácie poskytovateľov EVVO a posunula ho do ďalšej fázy.

Počas dvoch októbrových dní (11. – 12. 10. 2023) sme sa v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie zaoberali orgánmi certifikácie a ich úlohami. Opätovne sme prešli jednotlivé fázy certifikačného cyklu, zjednodušovali sme nastavené procesy a sprievodnú dokumentáciu. Veľmi dôležitú úlohu pri tom zohrali skúsenosti a odporúčania Václava Broukala zo SSEV Pavučina – administrátora obdobnej certifikácie v Českej republike.

Riešili sme tiež funkcie webovej aplikácie, ktorá bude slúžiť na propagáciu smerom von a na komunikáciu a administráciu vo vnútri systému.

 

 

Pokračovali sme revíziou samotných kritérií certifikácie rozdelených do oblastí:

  • Vstupné podmienky
  • Riadenie
  • Pracovníci EVVO
  • Ponuka EVVO
  • Ekologická stopa

Prehodnotenie kritérií vychádzalo z pripomienok od účastníkov webinárov, realizovaných pre poskytovateľov EVVO v jednotlivých krajoch. Na záver sme si načrtli, čo musíme spraviť, aby sme splnili cieľ: v roku 2024 odpilotovať navrhnutý systém v praxi. Stihli sme toho veľa, ale veľa práce je stále pred nami. Budúci rok odštartujeme informačným webinárom pre všetkých poskytovateľov EVVO, čiže pre potenciálnych žiadateľov o certifikáciu. 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť