Holandskí experti ponúkli inšpirácie, ako podporiť obehovú ekonomiku na Slovensku

Holandskí experti ponúkli inšpirácie, ako podporiť obehovú ekonomiku na Slovensku

Na Slovensko prišli v piatok (30. novembra 2018) zástupcovia platformy Holland Circular Hotspot z organizácie Circle Economy, aby prezentovali holandské skúsenosti s prechodom na obehovú ekonomiku. Stretli sa so zástupcami verejného sektora, obchodných komôr, mimovládnej sféry a biznisu. Vystúpili na seminári, ktorý bol súčasťou diskusií o formovaní budúcej platformy pre obehovú ekonomiku na Slovensku.

Ako využiť podnikateľské príležitosti v obehovej ekonomike? Čo by mohla platforma obehovej ekonomiky na Slovensku ponúknuť podnikateľskej komunite a mestám? Aj tieto témy sa rozoberali na podujatí, ktoré sa konalo v historických priestoroch banskobystrickej Radnice.  Ministerstvo životného prostredia SR na podujatí zastupoval generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Milan Chrenko, ktorý priblížil legislatívne trendy v oblasti obehovej ekonomiky. Súťaž Zelený Merkúr, ktorej partnerom je Slovenská agentúra životného prostredia,  zameranú na ekologické sa správanie firiem, predstavila riaditeľka  Banskobystrickej regionálnej komory SOPK Marína Spírová.  Holandskí experti odprezentovali príklady dobrej praxe a ich model platformy pre obehovú ekonomiku. Na programe bola aj diskusia o tom, ako nastaviť fungovanie platformy v slovenských podmienkach, aj o možnostiach spolupráce s holandskou stranou. Práve podpora partnerstiev medzi holandskými a zahraničnými firmami či inštitúciami je jednou z hlavných aktivít platformy Holland Circular Hotspot.

Vznikajúca platforma pre obehové hospodárstvo na Slovensku má za cieľ prepojiť verejný sektor s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.  Jej partnermi sú Slovak Business Agency, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora , Slovenský plastikársky klaster, Národná recyklačná agentúra Slovensko a ďalší.

Vytlačiť