INFORMAČNÁ PLATFORMA NA PODPORU PRECHODU NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO UŽ AJ PRE SAMOSPRÁVY

INFORMAČNÁ PLATFORMA NA PODPORU PRECHODU NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO UŽ AJ PRE SAMOSPRÁVY

Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo (IP ZH) je jednou z aktivít Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) k implementácii princípov obehového hospodárstva na Slovensku. V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vytvorili priestor a mechanizmus pre sprostredkovanie informácií, prístupov a predovšetkým príkladov praktických riešení pre podnikateľskú sféru.

Budovanie platformy pokračuje rozširovaním informácií pre ďalšiu kľúčovú skupinu spoločnosti v procese prechodu na zelené/obehové hospodárstvo, ktorou sú samosprávy. Rozšírenie Informačnej platformy zelené hospodárstvo o samosprávy odštartoval prezentáciou zelených riešení Trenčiansky samosprávny kraj (http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/detail/1781). Konkrétne ide o podporu elektromobility, výstavbu cyklistických trás a cyklochodníkov a tiež opatrení, ktoré znižujú energetickú náročnosť budov, ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií o platforme a o postupe, ako bezplatne prezentovať zelené riešenia nájdete v tomto letáku:

https://www.enviroportal.sk/uploads/files/zelene_hospodarstvo/letaky/IP-ZH---Letak---final.pdf

a v e-publikácii Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenka, ktorú vo februári 2019 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, na s. 102 – 104.

http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/publikacie

Vytlačiť