Inšpirujme sa novými produktami projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia

Inšpirujme sa novými produktami projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia

Naše každodenné aktivity a konanie vplývajú aj na kvalitu ovzdušia. Mnohokrát si ale takúto priamu väzbu ani neuvedomujeme. Ale je v silách každého z nás zmeniť svoje správanie v prospech čistejšieho a zdravšieho ovzdušia.

Skúsme si teda položiť otázky: "Robím všetko čo je v mojich silách, aby moje správanie nespôsobilo znečistenie ovzdušia nad mieru, ktorú už nedokážem ovplyvniť? Robím všetko pre to, aby sa nám zdravšie dýchalo?" Zhoršená kvalita ovzdušia v posledných rokoch je spájaná hlavne so znečistením prachovými časticami, benzo(a)pyrénom, oxidmi dusíka a prízemným ozónom. Medzi najvýznamnejšie zdroje znečistenia sa zaradili vykurovanie domácností a doprava.

Teplo v našich príbytkoch chceme všetci. Rovnako tak potreba prepravy za vzdelaním, prácou, zdravotníckou starostlivosťou je súčasťou nášho bežného života. Sú však možnosti, ako mať teplo, ako sa včas a bezpečne prepraviť a zároveň minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Ako správne vykurovať, aké formy dopravy preferovať  - to sú hlavné témy nových vzdelávacích a osvetových spotov vytvorených v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia. Poďme si ich spoločne pozrieť - https://www.populair.sk/sk/videogallery a zamyslieť sa nad ich poslaním.

Vytlačiť