IX. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest

IX. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky organizuje už IX. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest, ktorá sa uskutoční v utorok 2. októbra 2018 v Žiline.

Cieľom konferencie o mestskom životnom prostredí je podporiť úsilie miest zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. Nosnými témami sú mestské politiky a ich uplatňovanie pri rozvoji miest s priaznivým ohlasom na zvýšenie kvality zdravia obyvateľov. Určená je primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvrobou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.

Konferencia sa zameria na základné prvky inteligentných zelených miest, ktoré by mali fungovať prostredníctvom účinnej integrácie fyzických, digitálnych a ľudských systémv do zastavaného mestského prostredia, s cieľom zabezpečiť ekologickú, udržateľnú a prosperujúcu budúcnosť.

Prihlásiť sa je možné do 28.9.2018 na e-mailovej adrese: eva.barciakova@sazp.sk.

 

Vytlačiť