Kampaň Európsky týždeň mobility 2018 je vyhlásená

Kampaň Európsky týždeň mobility 2018 je vyhlásená

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) - rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) prevzala opäť, ako národný koordinátor,  štafetu organizácie kampane Európsky týždeň mobility 2018. Stalo sa tak včera, 19. júna 2018, v Bratislave na pôde Slovenskej sporiteľne po slávnostnom vyhodnotení partnerskej kampane Do práce na bicykli pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Štafetu kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu v našich sídlach odovzdal minister dopravy a výstavy SR Árpád Érsek štátnemu tajomníkovi MŽP SR Norbertovi Kurillovi, ktorý vyhlásil v zastúpení ministra životného prostredia aj národnú súťaž o cenu ETM 2018. Do tej sa môžu samosprávy zapojiť v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. „Verím, že samosprávy prijmú túto výzvu a pripoja sa do najväčšej európskej kampane, ktorá vytvára príležitosť zamyslieť sa nad tým, na čo v skutočnosti ulice v mestách slúžia. Zároveň je to priestor na širokú diskusiu o problémoch ako sú nadmerný hluk, znečistené ovzdušie, dopravné zápchy, problémy s parkovaním a s narastajúcimi zdravotnými problémami obyvateľov miest,"  zdôraznil štátny tajomník Kurilla.

Európsky týždeň mobility  (16. – 22. september),  bude v tomto roku v znamení hesla KOMBINUJ A CHOĎ!  Komisárka Európskej únie pre dopravu Violeta Bulc označila rok 2018 za „Rok multimodality" a preto je aj cieľom aktuálnej kampane podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy tak, aby sa nimi bolo možné dostať do rôznych mestských oblastí. Máme  k dispozícii rôzne možnosti mobility, a to nemotorizované alebo motorizované spôsoby dopravy, ktoré môžu byť zdieľané, verejné alebo individuálne, tradičné alebo nové. Medzi ne patrí pešia a cyklistická doprava, verejná doprava (napr. autobusy, električky, metro a vlaky) a mnoho ďalších variantov, ako je zdieľanie bicyklov, taxíky, vopred rezervované lístky na kyvadlovú dopravu alebo autopožičovne. To má prínosy nielen  pre cestujúcich: zníženie nákladov, zvýšenie rýchlosti, flexibility, komfortu a spoľahlivosti atď, ale aj pre spoločnosť: zníženie znečistenia a preťaženia, zlepšenie kvality života a zdravia... Európska komisia pritom definuje „multimodalitu" ako „používanie rôznych druhov dopravy na tej istej ceste pre tovar aj pre cestujúcich a kľúčovým faktorom pri jej podpore je rastúci trend digitalizácie v mestskej mobilite. Počas workshopu po vyhlásení národnej kampane ETM 2018 ju v Bratislave osobne predstavil aj  jej celoeurópsky koordinátor Jerome Simpson.
 
Európsky týždeň mobility sa koná každý rok  od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Jeho súčasťou je aj Deň bez áut. Na podporu kampane vyhlasuje MŽP SR v spolupráci so SAŽP aj národnú súťaž o Cenu ETM.

 

Vytlačiť