Konferencia o geoinformatike v SAŽP

Konferencia o geoinformatike v SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala 28. marca konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy. Určená bola nielen odborníkom v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií.

Jednotlivé témy v programe predstavili zástupcovia Slovenskej Akadémie vied, odborníci z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra či z Národného lesníckeho centra a špecialisti zo SAŽP.

Projekt CORINE LAND COVER prebiehal v roku 2018. Je súčasťou Pan-Európskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh bolo mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov z diaľkového prieskumu Zeme - z družicových snímok. Cieľom toho pozorovania je využitie týchto údajov tak, aby to malo pozitívny prínos pre všetkých obyvateľov Európy. Jeho výstupom sú informačné služby založené na družicových pozorovaniach Zeme a pozemnom zbere priestorových údajov. Aktivity koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA). Slovenská agentúra životného prostredia koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni.

Viac informácií o projekte získate na webe http://copernicus.sazp.sk/

Prezentácie a fotografie z konferencie sú k dispozícii na old.sazp.sk/download/2019/Corine Land Cover.rar

 

V prípade ďalších informácii kontaktujte

Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vytlačiť