Konferencia Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

Konferencia Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

V Košiciach sa 18. októbra konala konferencia zameraná na tému „Podpora biodiverzity v mestách“. Jej cieľom bolo poskytnúť odporúčania a návody na zachovanie biodiverzity v mestskom prostredí hodnotnou zelenou infraštruktúrou, ktorá má napomôcť zastaviť stratu biodiverzity.

Prítomní diskutovali o tom, že i mestá a mestské prostredie môžu zohrávať dôležitú úlohu pre vzácne a ohrozené druhy a typy biotopov európskeho záujmu. Niektoré z druhov dokonca našli nový „domov“ v nových mestských podmienkach. Príkladom je aj výskyt chráneného druhu Ropucha zelená (Bufo viridis) v mestských fontánach v meste Košice. Príspevky boli zamerané na ochranu tohto druhu, význame jeho zachovania, obnove prírodných a poloprírodných vodných plôch a revitalizácií mestských fontán na jazierka podporujúce biodiverzitu v meste.

Vytlačiť