Krajské mesto Trenčín zvíťazilo v národnej súťaži ENVIROMESTO 2021

Krajské mesto Trenčín zvíťazilo v národnej súťaži ENVIROMESTO 2021

V treťom ročníku celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a môžu byť pre ostatné samosprávy inšpiráciou. Zástupcovia víťazných miest si ceny prebrali osobne z rúk ministra životného prostredia SR Jána Budaja, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. V tomto ročníku súťaže mestá súperili v štyroch oblastiach.

Ocenené mestá získavajú finančné prostriedky, diplom a umeleckú plaketu. Zástupcovia samospráv si ich prevzali počas vyhodnotenia na pôde ministerstva životného prostredia. „Tretí ročník súťaže považujem za mimoriadne úspešný. Výsledkom je najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže. Víťazným mestám gratulujem, zapojeným mestám ďakujem za účasť a za vytvorenie prostredia zdravej konkurencie,“ uviedol minister Ján Budaj.

Mesto Trenčín presvedčilo hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obehovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň dominoval aj v súťažnej oblasti „Prechod na zelené hospodárstvo“, ktorú vyhral. Vďaka podrobnej analýze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.

Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra“ vďaka rôznorodým aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelne prepája činnosti s environmentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľovače.

Mesto Nitra získalo ocenenie v oblasti „Ochrana ovzdušia“ za koncepčné riešenie, spoluprácu všetkých sektorov a zdieľanie dát. Samospráva využíva meteostanice na informovanie odborníkov a verejnosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu udržateľnej mobility (PUM).

Mesto Skalica si zo súťaže odnáša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ za komplexnosť prístupu v danej oblasti, najmä revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení.

Hodnotiaca komisia, zložená  z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, rozhodovala v dvoch etapách. Výsledky mali byť pôvodne známe už počas jesene minulého roka. Protipandemické opatrenia však zasiahli aj do organizačného plánu slávnostného vyhodnotenia a samosprávy čakali na výsledky o niečo dlhšie. „Ocenené mestá si zaslúžia naše uznanie. No netreba zabúdať, že nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa snaha vedenia mesta dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad hodný nasledovania,“ uzavrel Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

 

 

Vyhlasovateľom súťaže ENVIROMESTO 2021 je Ministerstvo životného prostredia SR, organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Partnermi súťaže sú: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť